Prosjekter / Projects

Tegninger, fra fem tiår, resirkuleres. De klippes fra hverandre, limes sammen igjen, og arbeides videre på. Nye fortellinger skapes i prosessen. Som i minner og i drømmer kan alle ting skje samtidig i en kollasj. Et helt nytt bilde dukker opp, fysisk og mentalt. Falske minner manifesterer seg. Hva er egentlig virkelig?

Innenfor nye rammer, i nytt perspektiv, kan fortærende flimmer fra fordøyd fortid bringe næring til framtiden.

Digesting Decades Collage Sonja Bunes 2019
Digesting Decades
Sonja Bunes 2019

Temaet er ikke så anderledes enn det jeg arbeider med i prosjektet:

. / & )

Trær og skog blir bærere av følsomme, og kroppslig emosjonelle uttrykk i tegning og i maleri. Livet i urskogen får dø og spire om hverandre, samtidig, uten påvirkning av menneskenes behov for å pynte og kontrollere. Det ville får være som det er. Insekter, fugler og dyr får et naturlig habitat. Liv og død har naturlige sykluser.

Huden skal beskytte. Er den sterk nok?

Sonja Bunes Widing Ganske Barka Maleri
Ganske barka
Sonja Bunes 2018

Disse syklusene er også tema for prosjektet:

. / & )

Motsetninger som er avhengige av hverandre, og som utgjør en helhet.

Litografi med geometriske former skaper abstrakte motiver, Proporsjonene er basert på gylne snitt fra naturen, også brukt i komposisjon av klassisk kunst. Motivet leses lett som landskap, men det er opp til tilskueren.

Hva skjer? Er dette et feirende fyrverkeri, eller en ødeleggende eksplosjon?

På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter. Vi må være klar over farene i livet, men også finne de mulighetene som oppstår i en krisesituasjon. Noe må forsvinne for at noe nytt skal oppstå.

I en statisk situasjon skapes forrykning, og vi finner en vei tilbake til balanse. Gjentagelse av denne dynamikken gir kunsten, og livet, spenning.

Og verdi?

Lys, Liv og Geometri. Sonja Bunes 2017 Fargetegning Litografi Variant 13/30.
Lys, liv og geometri
Sonja Bunes 2017

. / & )