Vind og vann.

Vind og vann. Oljemaleri. Sonja Bunes. 1994.

Vind og vann. Oljemaleri. Sonja Bunes. 1994.