Transformasjon.

Transformasjon. Oljepastell på papir. Sonja Bunes. 1993.

Transformasjon. Oljepastell på papir. Sonja Bunes. 1993.