Gammelskogen / The Old Forest

Gammelskogen inspirerer. Trær. Bærere av følsomme, og kroppslig emosjonelle uttrykk.
The old forest inspires me. 
Trees. Acrylic paint. Carriers of  sensitive, and physically emotional expressions.