Maling / Paint

Maling. Prosess, penselstrøk og palettknivarbeid. Paint. Process, brush strokes and palettknife work.