Håndkolorert litografi / handcoloured lithography

Håndkolorert litografi / tegning.
Håndkolorert litografi. Prosess.

 

Fargeblyanttegning på litografi. Tegning på sten presses over til papir, og håndkoloreres til flere originale tegninger basert på samme trykk. Jeg tegner mye videre på hvert trykk så ikke et bilde er lik et annet.

Colour pencil drawing on lithography. Drawing on stone printed onto paper, then coloured by hand to make several original drawings based on the same print. I draw a lot onto each print, so none are the same.

 

 

. / & )  © Sonja M.B. Widing, Prikk, Strek & Bue, Org.nr.: 917587906