Håndkolorert litografi

Håndkolorert litografi / tegning.
Håndkolorert litografi. Prosess.

 

Fargeblyanttegning på litografi. Tegning på sten presses over til papir, og håndkoloreres til flere originale tegninger basert på samme trykk. Jeg tegner mye videre på hvert trykk så ikke et bilde er lik et annet.

 

 

. / & )  © Sonja M.B. Widing, Prikk, Strek & Bue, Org.nr.: 917587906