Å tegne med farger

Friheten til å fantasere med fargeblyanter! Viderekomne tegnere som ønsker å fortsette med maleri, illustrasjon eller fargeblyanttegning, kan komme på kurs og få med seg noen verdifulle prinsipper. Å fabulere med varme og kalde toner, i tillegg til lyse og mørke valører, med en logisk forklaringsmodell i bunnen er spennende og morsomt. Ta kontakt hvis du er interessert i kurs til høsten.

Fargeblyanter, håndkolorerte trykk, pasteller, akryl og oljemaling.
Prinsipper for fargens formforklarende funksjoner gjelder både for fargeblyanter, pasteller, akryl og oljemaling. . / & )  © Sonja M.B. Widing.