Måned: november 2016

Gjestehuset / The Guest House

Dette diktet inspirerer meg, i min kunst som i mitt liv. This poem inspires me, in my art as in my life.

Gjestehuset, av Rumi

Den menneskelige tilværelsen er et gjestehus

Hver morgen er det en ny ankomst

En glede, en tristhet, en sjofelhet
et øyeblikks oppmerksomhet kommer
som en uventet besøkende

Ønsk dem velkommen, og ta vel imot dem alle
Selv om de er en flokk av sorger
som voldsomt feier huset
tomt for møbler,

likevel, behandle hver gjest med respekt.
Kanskje han rydder plass i deg
for en ny glede

Den mørke tanken, skammen, ondskapen
møt dem leende i døren,
og inviter dem inn

Vær takknemlig for hvem som enn kommer,
for hver og en av dem har blitt sendt
som en veiviser fra det hinsidige.

(sitert fra Binder, Et oppmerksomt liv, 54-55; forfatterens oversettelse av Coleman Barks gjendiktning)

 

. / & )

 

The Guest House, by Jellaludin Rumi

This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.
A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.
Welcome and entertain them all!
Even if they are a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.
The dark thought, the shame, the malice.
meet them at the door laughing and invite them in.
Be grateful for whatever comes.
because each has been sent
as a guide from beyond.

(translation by Coleman Barks)

 

Mangfoldige muligheter

Mangfoldige muligheter i det abstrakte.

Mangfoldige muligheter
Det er mangfoldige muligheter når man arbeider videre med et abstrakt grunnlag. Det samme trykket blir etterhvert til mange unike tegninger.