TEGNING, trær

Gammelskogen inspirerer.
Trær. Tusjtegninger fra skisseboken. Bærere av følsomme, og kroppslig emosjonelle uttrykk.
The old forest inspires me.
Trees. Felt-tip pen drawings, from my sketch book. They carry sensitive, and physically emotional expressions.

Ⓒ Sonja .&) Widing 2018