LYS, LIV & GEOMETRI

Litografien som ligger til grunn for disse tegningene er bygget opp av to sidestilte og lett forrykte geometriske reisverk med gyldne snitt proporsjoner. Lyset oppstår som resultat av de store kontrastene mellom mørke og lys, og graderingene av farge som beveger seg over og mellom dem. Livlige vibrasjoner blir til som resultat av energisk arbeid med stenen først og så lagvis med fargeblyanter på trykket.

Dirrende energi i kroppen. Atmosfæriske ro i sinnet. Fokusert blikk, og lave knær. Min opplevelse i møte med taiji. I koloreringen av disse litografiene har dette også vært fokus. Polychromos fargeblyanter fra Faber Castell i intens bevegelse over de grafiske bladene. Vibrerende romlig ro i bildene. Tungt mørke. Lett lys. Taiji. Kontrære elementer utgjør helheten. Som i billedkunsten. Opp-ned, himmel-jord, ut-inn, rett-buet, spontanitet-beherskelse… Å forstå og å kjenne energien på den måten i hele kroppen ga inspirasjon til uttrykket i disse bildene. Takk til Nordisk Taiji og Qigongsenter.

 

Håndkolorert litografi.  Oppdater siden for å bytte rekkefølge på bildene!       . / & )  © Sonja Bunes´ Prikk, Strek & Bue, Org.nr.: 917587906