Lys, liv og geometri – mørke, død og kaos.

Velkommen til Kulturhuset i Oslo søndag 18. august! Noen av mine litografier selges ferdig rammet inn på Kunst- og Designmarkedet!

Lys, liv og geometri – mørke, død og kaos.

Litografien som ligger til grunn for disse tegningene er bygget opp av to sidestilte og lett forrykte geometriske reisverk med gyldne snitt proporsjoner. Lyset oppstår som resultat av de store kontrastene mellom mørke og lys, og graderingene av farge som beveger seg over og mellom dem. Livlige vibrasjoner blir til som resultat av energisk arbeid med stenen først og så lagvis med fargeblyanter på trykket.

Dirrende energi i kroppen. Atmosfæriske ro i sinnet. Fokusert blikk, og lave knær. Et smil i munnvikene. Vibrerende romlig ro. Tungt mørke. Lett lys. Kontrære bevegelser. Samtidig. Opp-ned, himmel-jord, ut-inn, rett-buet, raskt-rolig, spontanitet-beherskelse…

Rommet utenfor speiler rommet innenfor.

Light, life and geometry – darkness, death and chaos.

Two geometrical structures, based on golden section proportions and slightly shifted are the ground for these dawings. The light appears as a consequence of the combination of contrasts between darkness and light, and the gradiations of colour moving between them. Dynamic vibrations are the result of intense drawing on the rock before printing followed by layers of energetic colour pencil lines on the print.

Quivering energy through my body. Atmospheric calm in my mind. Eyes focused. Knees low. A little smile. Vibrating spacious calm. Heavy darkness. Light light. Contrary motion. Simultaneously. Up-down. Heaven-earth. Out-in. Straight-bowed. Fast-slow. Spontaneous-deliberate…

The space outside reflects what is inside.

Ønsker du å kjøpe? / Want to buy?
Noen av mine litografier er til salgs på / Some of my prints are available at AtelierOpen.

 

Oppdater siden for å bytte rekkefølge på bildene!

. / & )  © Sonja Bunes´ Prikk, Strek & Bue, Org.nr.: 917587906