Håndkolorert litografi / tegning.

Fargeblyanttegning på litografi. Tegning på sten presses over til papir, og håndkoloreres til flere originale tegninger basert på samme trykk. Jeg tegner mye videre på hvert trykk så ikke et bilde er lik et annet.

 

 

 

. / & )  © Sonja Bunes´ Prikk, Strek & Bue, Org.nr.: 917587906
Godt håndverk, gjennomtenkt komposisjon og tilstedeværelse i uttrykket.