Å tegne med farger

Viderekomne tegnere som ønsker å fortsette med maleri, illustrasjon eller tegning, kan komme på kurs og få med seg noen verdifulle prinsipper. Å bruke varme og kalde toner i tillegg til lyse og mørke valører med en logisk forklaringsmodell i bunnen er spennende.

Fargeblyanter, håndkolorerte trykk, pasteller, akryl og oljemaling.
Prinsipper for fargens formforklarende funksjoner gjelder både for fargeblyanter, pasteller, akryl og oljemaling.

 . / & )  © Sonja M.B. Widing