Digesting Decades Collage

Digesting Decades Collage Sonja Bunes 2019
Digesting Decades Collage, 102x86cm, papir. Sonja Bunes 2019

Fordypning: Å resirkulere gamle tegninger til nye kollasjer.

Jeg har begitt meg ut på et nytt felt, med gammelt materiale. Tegninger, fra fem tiår, resirkuleres. De klippes fra hverandre og limes sammen igjen, og så arbeides de videre på. Nye fortellinger skapes i prosessen. Som i minner og i drømmer kan alle ting skje samtidig i en kollasj. Et helt nytt bilde dukker opp, fysisk og mentalt. Falske minner manifesterer seg.

Innenfor nye rammer, i nytt perspektiv, kan fortærende flimmer fra fordøyd fortid bringe næring til framtiden.

Oslo Open Art Festival 2019 
Got It For Cheap Galleri Golsa 2019
Instagram

Immersion: Recycling old drawings into new collages.

I have moved into a new area, using old material. Drawings, from the past five decades, are recycled. They are cut to pieces and glued back together again, and then they are further worked on. New stories are created in the process. As in memories and dreams all things can happen simultaneously in a collage. A whole new picture emerges, physically, and mentally. False memories manifesting themselves.

Within a new framework, in a new perspective, devouring glimpses from a digested past may bring nutrition for the future.