Artist statement

Ateliér  . / & )   Tegning, collage og maleri.

Atelieret er mitt fristed. Der prøver jeg å finne ut av livet, og meg selv.
Bildene mine er som visuelle opptak av den kommunikasjonen som foregår i meg, mellom den som husker alt, og den som lever i nuet.
Det er ofte en klassisk orden i bunn, som holder alt på plass. Grammatikken i samtalen så og si.
Så er det følelsen. Den blander seg inn i materialet.
Den brøler, hvisker, roper, synger, og tier stille.
Verktøyet i hendene mine møter motstand, og det leker lett. Arbeidet er fysisk.
Geometriske former og proporsjoner tåler den emosjonelle energien.
Kan de speile motsetningenes sammensmeltning i tilværelsen?
Bildene skal være åpne for tilskuerens egne tolkninger og opplevelser av både det fine og det brutale i uttrykket.

Størrelsene på arbeidene varierer fra A5  til 100×120 cm.
De intime størrelsene oppfordrer til nærhet. Helt inntil kan du føle pusten i strøk og farger. På avstand kan du fange møtet mellom lys og mørke.

Ateliér   . / & )

Ateliér  . / & )   Drawing, collage and painting.

The Studio is my sanctuary. It is where I’m trying to figure out life, and myself.
My images are like visual recordings of the communication taking place within me, between the one who remembers everything, and the one living in the now.
Often there is a classical order holding everything together. The grammar of the conversation so to speek.
Then there is the feeling. It mixes into the material.
It roars, it whispers, it shouts, it sings and it is quiet.
The tools in my hands face resistance, and they are playful. The work is physical.
Geometric shapes and proportions withstand the emotional energy.
Can they mirror the fusion of oposites in existence?
The images must be open to the viewers own interpretation and experience of both the subtle and the brutal of the expression.

The sizes of my work vary from A5 to 100×120 cm.
The intimate sizes encourage proximity. Up close you may feel the breath of coats and colors. From a distance you may catch the meeting between light and darkness.

Ateliér   . / & )

. / & )  © Sonja M.B. Widing, Prikk, Strek & Bue, Org.nr.: 917587906