Litosten klar til trykk

Tegning på litosten klar til trykk.
Tegning på litosten klar til trykk.