Gammelskogen / The Old Forest

Gammelskogen inspirerer.
Trær. Bærere av følsomme, og kroppslig emosjonelle uttrykk. Noen eksempler.
The old forest inspires me.
Trees. Acrylic paint. Carriers of  sensitive, and physically emotional expressions. Some examples.