Lys, Liv og Geometri. Sonja Bunes 2017 Fargetegning på Litografi Variant 20/30.

Lys, Liv og Geometri. Sonja Bunes 2017 Fargetegning på Litografi Variant 20/30.

 

. / & ) Prikk, Strek & Bue – Billedkunst:
Godt håndverk, gjennomtenkt komposisjon og tilstedeværelse i uttrykket.