Håndkolorert litografi / tegning.

Håndkolorert litografi. Tegning på sten presses over til papir, og håndkoloreres til flere originale tegninger basert på samme trykk. Jeg arbeider mye på hver tegning, ikke en er lik en annen.

Prikk, Strek & Bue – Billedkunst:
Godt håndtverk, gjennomtenkt komposisjon og tilstedeværelse i uttrykket.
Utstilling og salg av egne arbeider. Undervisning, veiledning og formidling av kunnskap.

. / & )