Klassisk billedkunst: tegning, grafikk, maleri, skulptur.

Klassisk billedkunst: tegning, grafikk, maleri, skulptur.

Prikk, Strek & Bue – Billedkunst:
Godt håndtverk, gjennomtenkt komposisjon og tilstedeværelse i uttrykket.
Utstilling og salg av egne arbeider. Undervisning, veiledning og formidling av kunnskap.